ỨNG VIÊN ĐĂNG KÝ


- Ứng viên có thể chọn một trong hai cách sau để nộp hồ sơ đến công ty.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ bao gồm hai ngôn ngữ: Anh – Hàn hoặc Hàn – Việt.
- Vui lòng điền đầy đủ thông tin trước khi đăng tải hồ sơ.
Yêu cầu:
   + Sử dụng tiếng Việt có dấu nếu dùng phông chữ tiếng Việt
   + Không dùng chữ in hoa
Nếu ứng viên gặp khó khăn hoặc muốn gửi hồ sơ trực tiếp đến công ty có thể gửi qua địa chỉ email của công ty hoặc liên hệ qua số điện thoại trong phần liên hệ. Xin cảm ơn!
 


TẠO HỒ SƠ TRỰC TUYẾN ĐĂNG TẢI HỒ SƠ

THÔNG TIN ỨNG VIÊN

(*) Thông tin bắt buộc


THÔNG TIN CHUNG


Thêm ngôn ngữ  

HỒ SƠ / MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP


Giới thiệu bản thân và mô tả mục tiêu nghề nghiệp của bạn

Mô tả trong vòng 5000 ký tự, chấp nhận một trong 3 ngôn ngữ Anh – Việt – Hàn

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC


Thời gian làm việc.

Mô tả trong vòng 5000 ký tự, chấp nhận một trong 3 ngôn ngữ Anh – Việt – Hàn.

HỌC VẤN VÀ BẰNG CẤP


Mô tả trong vòng 5000 ký tự, chấp nhận một trong 3 ngôn ngữ Anh – Việt – Hàn.


  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1